با دیدن این ۲۰ حیوان واقعی به یاد موجودات افسانه‌ ای خواهید افتاد

 

موجودات افسانه‌ ای اما واقعی : با وجود اینترنت همه ی ما به این باور رسیده ایم که هیچ چیز در این دنیا عجیب نیست. آیا تا بحال ماهی شیشه ای یا تمساح سفید ( زال) دیده اید؟ در این مطلب قصد داریم تصاویری این حیوانات و موجودات شبیه به آن ها را تقدیمتان کنیم. با وای آره همراه باشید: 

 

موجودات افسانه‌ای: گربه با صورت قلبی شکل 

موجودات افسانه‌ای: گربه با صورت قلبی شکل 

 

موجودات افسانه‌ای: چتر دریایی نومورا یکی از بزرگترین موجودات جهان است. طول یک چتر ماهی که بطور کامل رشد کرده است بزرگتر از قد یک انسان معمولی است

موجودات افسانه‌ای: چتر دریایی نومورا یکی از بزرگترین موجودات جهان است. طول یک چتر ماهی که بطور کامل رشد کرده است بزرگتر از قد یک انسان معمولی است

 

موجودات افسانه‌ای: یک ماهی جراح شیشه ای کوچک 

موجودات افسانه‌ای: یک ماهی جراح شیشه ای کوچک 

 

موجودات افسانه‌ای: یک بچه اژدهای بامزه اوروبوروس 

موجودات افسانه‌ای: یک بچه اژدهای بامزه اوروبوروس

 

موجودات افسانه‌ای: گربه ریش دار 

موجودات افسانه‌ای: گربه ریش دار 

 

موجودات افسانه‌ای: یک قورباغه صورتی رنگ چشم نواز 

موجودات افسانه‌ای: یک قورباغه صورتی رنگ چشم نواز 

 

موجودات افسانه‌ای: یک اسب زال ( آلبینو)

موجودات افسانه‌ای: یک اسب زال ( آلبینو)

 

موجودات افسانه‌ای: در ظاهر زیبا اما در در زیر آب ترسناک

موجودات افسانه‌ای: در ظاهر زیبا اما در در زیر آب ترسناک

 

موجودات افسانه‌ای: کاملا مشکی است حتی چشمهایش…

موجودات افسانه‌ای: کاملا مشکی است حتی چشمهایش...

 

موجودات افسانه‌ای: یک گربه با ٩ جان و ۴ گوش! 

موجودات افسانه‌ای: یک گربه با ٩ جان و ۴ گوش! 

 

موجودات افسانه‌ای: این تمساح سفید شبیه به مجسمه است

موجودات افسانه‌ای: این تمساح سفید شبیه به مجسمه است

 

موجودات افسانه‌ای: یک اره ماهی

موجودات افسانه‌ای: یک اره ماهی

 

موجودات افسانه ای: قورباغه غول پیکر 

موجودات افسانه‌ای: قورباغه غول پیکر 

 

موجودات افسانه‌ ای: خرچنگ نارگیل بزرگترین خرچنگ خشک زی جهان است! 

موجودات افسانه‌ای: خرچنگ نارگیل بزرگترین خرچنگ خشک زی جهان است! 

 

موجودات افسانه‌ ای: زندگی یک لاکپشت سفید در بین تعداد زیادی لاکپشت معمولی 

موجودات افسانه‌ای: زندگی یک لاکپشت سفید در بین تعداد زیادی لاکپشت معمولی 

 

موجودات افسانه‌ ای:  یک خفاش سر چکشی

موجودات افسانه‌ای:  یک خفاش سر چکشی

 

موجودات افسانه‌ای‌: یک لاکپشت آبی غول پیکر 

موجودات افسانه‌ای: یک لاکپشت آبی غول پیکر 

 

موجودات افسانه‌ای: یک سوسک شاخدار غول پیکر 

موجودات افسانه‌ای:  یک سوسک شاخدار غول پیکر 

 

موجودات افسانه‌ای: یک خفاش کله روباهی غول پیکر که عاشق میوه است

موجودات افسانه‌ای: یک خفاش کله روباهی غول پیکر که عاشق میوه است

 

موجودات افسانه‌ای: گروهی از خرچنگ های نعل اسبی

موجودات افسانه‌ای: گروهی از خرچنگ های نعل اسبی

از دست ندهید