مرور برچسب

تعریف اقیانوس

۳۲ حقیقت حیرت آور در مورد دریا و اقیانوس

   اقیانوس آرام، عمیق ترین اقیانوس جهان و اقیانوس منجمد شمالی، کم عمق ترین اقیانوس جهان است.   دریا منبع تجارت بزرگی است. تنها ۱۴ درصد از ایالت های آمریکا ( آن هایی که هم مرز با دریا هستند)، ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را