مرور برچسب

جاذبه گردشگری تایوان

۵۳ حقیقت بسیار جالب در مورد تایوان که از آن ها اطلاع نداشتید

  تایوان بزرگترین مجموعه ی آثار هنری چینی جهان را خود جای داده است.   اگر جمعیت تایوان فقط ۱۰۰ نفر باشد، ۸۴ نفر را تایوانی ها، ۱۴ نفر را چینی ها و ۲ نفر را افراد بومی یا فُرمُز ها تشکیل می دهند.       قبل از اینکه پرتغالی ها، تایوان