مرور برچسب

دروغگویی دختر

دروغگو ها را در ۳ سوت تشخیص دهید – ۸ ترفند کاربردی

حتی اگر دروغ ما قانع کننده باشد، بدن ما این موضوع را کاملا آشکار خواهد کرد. این امر اغلب روی می دهد و علت آن نیز این است که زبان بدن به سادگی توسط فرد دروغگو نادیده گرفته می شود. فرد دروغگو مانند هر انسان دیگری، تمام تمرکز خود را روی کلمات