چهره قبل و بعد بازیگران و خواننده ها که برخی از آن ها باور کردنی نیست!

تغییر مسئله ای عادی است و حتی برای بازیگران و خوانندگان نیز لازم است گاهی تغییر کنند اما چهره قبل و بعد برخی از بازیگران و خواننده ها آنقدر تعجب آور است که تشخیص چهره  حال حاضر آن ها از چهره ی گذشته شان بسیار سخت است.

 

در این مطلب به چهره قبل و بعد بازیگران و خواننده هایی خواهیم پرداخت که قطعا شما نیز مانند ما از دیدن آن ها تعجب خواهید کرد. با وای آره همراه باشید: 

 

 

 • رابرت داونی جونیور :بازیگر و خواننده آمریکایی

 

 • سال ۱٩٨۵ در مقایسه با سال ٢۰۱٧ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : رابرت داونی جونیور 

 

 • جنیفر لوپز ؛ خواننده و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ۱٩٩٧ در مقایسه با سال ٢۰۱٧ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : جنیفر لوپز

 

 • درو بریمور ؛ تهیه کننده و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ۱٩٩٣ در مقایسه با سال ٢۰۱٨ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : درو بریمور

 

 • سارا جسیکا پارکر ؛ تهیه کننده و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ۱٩٨۰ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : سارا جسیکا پارکر 

 

 • ریحانا ؛ خواننده، آهنگساز و بازیگر باربادوسی

 

 • سال ٢۰۰۵ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : ریحانا 

 

 • میکی رورک ؛ بوکسور، سناریونویس و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ۱٩٨٨ در مقایسه با سال ٢۰۱٨ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : میکی رورک 

 

 • کریستی الی ؛ بازیگر آمریکایی

 

 • سال ۱٩٨٢ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : کریستی الی 

 

 • بریتنی اسپیرز ؛ خواننده، رقاص و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ۱٩٩٨ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : بریتنی اسپیرز 

 

 • رز مک گوآن ؛ بازیگر آمریکایی

 

 • سال ٢۰۰۵ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : رز مک گوآن 

 

 • کتی پری ؛ خواننده و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ٢۰۰٨ در مقایسه با سال ٢۰۱٨ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : کتی پری 

 

 • بن افلک ؛ کارگردان و سناریو نویس آمریکایی

 

 • سال ۱٩٩٧ در مقایسه با سال ٢۰۱٧ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : بن افلک 

 

 • اسکارلت جوهانسون ؛ خواننده و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ٢۰۰۰ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : اسکارلت جانسون 

 

 • ماریا کری ؛ خواننده و ترانه سرای آمریکایی

 

 • سال ۱٩٩٧ در مقایسه با سال ٢۰۱٨ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : ماریا کری 

 

 • جانی دپ ؛ بازیگر، سناریو نویس و موسیقیدان آمریکایی

 

 • سال ۱٩٩۵ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : جانی دپ 

 

 • رنی زلوگر ؛ صدا پیشه و بازیگر آمریکایی

 

 • سال ٢۰۰۴ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : رنی زلوگر 

 

 • کلی آزبورن ؛ خواننده و بازیگر انگلیسی 

 

 • سال ٢۰۰٢ در مقایسه با سال ٢۰۱٩ 

چهره قبل و بعد بازیگران و خوانندگان : کلی آزبورن 

از دست ندهید