مرور برچسب

آلارم صبحگاهی

با یکبار زنگ آلارم گوشی از خواب بیدار شوید | ۴ تکنیک برای سحرخیز شدن

آلارم ساعت یا تلفن همراه شما ممکن است گزینه اسنوز داشته باشد، اما به موقع بیدار شدن ارزش آن را دارد تا این دکمه را در نظر نگیرید. خواب اضافی که پس از زدن دکمه اسنوز بدست می آورید به تکه‌های کوچک تقسیم می شود و از کیفیت کافی برخوردار نیست.