مرور برچسب

ادرار قرمز

ادرار و حقایق عجیب در مورد آن که شما را شوکه می کند!

 ادرار گربه ها در زیر نور تیره، می درخشد.   گوزن شمالی، ادرار می نوشد چرا که نمک، در آب و هوای نامساعد به سختی یافت می شود. در حقیقت، وقتی سورتمه سواران اهل سیبری می خواهند گوزن ها را به سورتمه ببندند، با ادرار