مرور برچسب

استرس مزمن

انواع استرس و معرفی استرس های خوب و بد برای بدن شما!

انواع استرس : زندگی، بدون هر گونه استرس مانند رویا به نظر می رسند اما طبق گفته دانشمندان، وقتی بتوانید از محدوده ی راحتی خود بیرون بیایید، این برای شما خوب است. جنبه مثبت این موضوع این است می توانید به کمک آن رشد کنید؛ اما همه ی استرس ها