مرور برچسب

اطلاعات درباره ی کوکائین

کوکائین و ۴۴ حقیقت بسیار جالب و تکان دهنده در مورد آن!

کوکائین قدرتمندترین محرک عصب مرکزی است که در طبیعت یافت می شود. کوکائین احساس هوشیاری، انرژی، اعتماد به نفس و حتی قدرت را بوجود می آورد.  اسکاتلند بیشترین میزان مصرف کوکائین را در بین همه  کشور های جهان داراست. ۱