مرور برچسب

بروسلی بیوگرافی

بروسلی و جملات فوق العاده ناب از او که به درد تمام جنبه های زندگیتان میخورد!

بروسلی به واقع یک شخصیت فوق بشری بود. زمانیکه در مورد استفاده از پتانسیل های خود می اندیشیم، بروس لی قطعا یک الگوی بی بدیل در این زمینه است. او بر بدن خود تسلط کامل داشت و به معنای واقعی کلمه، محدودیتی در ذهن او نبود. در این