مرور برچسب

تاثیر ماری جوانا بر ضریب هوشی

۳۳ حقیقت بسیار جالب در مورد مخدر پر مصرف ماری جوانا

  ۱. ماری جوانا رایج ترین مخدر استفاده شده در ایالات متحده است.  تقریباً ۱۰۰ میلیون آمریکایی حداقل یکبار ماری جوانا را امتحان کرده اند و بیش از ۲۵ میلیون نفر در سال گذشته آن را کشیده اند. ۲. حدود ۹ درصد از افرادی که ماری جوانا را امتحان