مرور برچسب

تایوان نخستین کشور

تایوان و ۵۳ حقیقت جذاب در مورد این کشور که از آن ها اطلاع نداشتید!

تایوان بزرگترین مجموعه آثار هنری چینی جهان را خود جای داده است. اگر جمعیت تایوان فقط ۱۰۰ نفر باشد، ۸۴ نفر را تایوانی ها، ۱۴ نفر را چینی ها و ۲ نفر را افراد بومی یا فُرمُز ها تشکیل می دهند.