مرور برچسب

تجربه ی زندگی در روسیه

زندگی در روسیه :چرا روسیه جای زندگی نیست؟ مشکلات و معایب زندگی در روسیه

زندگی در روسیه : پهناورترین کشور جهان بوده و با دارا بودن جمعیت ۱۴۷ میلیون نفری، نهمین کشور پرجمعیت جهان محسوب می شود. در سال های اخیر، این کشور به یکی از مقاصد گردشگری جهان از جمله کشورمان تبدیل شده است.  روسیه، همچنین یکی از کشور هایی