مرور برچسب

ترک وابستگی به شخص

ترک وابستگی و ۱۵ روش فوق العاده آسان برای ترک وابستگی عاشقانه !

ترک وابستگی : داشتن رابطه بدین معنی است که خودتان باشید و بطور کامل به پارتنر خود وابسته نباشید. وابستگی بیش از حد در رابطه، فرد مقابلتان را از شما دور خواهد کرد. زمانیکه طوری رفتار می کنید که به فرد مقابل وابسته هستید استرس زیادی برای او