مرور برچسب

جملات کوتاه در مورد زن

جملات و عکس نوشته های بسیار جالب و تامل برانگیز از بزرگان در مورد زن

در مورد زن و ارزش زن : جایگاه و ارزش زن از جمله مسائلی است که همواره دغدغه بسیاری از زنان و افرادی بوده است که در جهت حمایت از حقوق زنان تلاش می کنند.  بدیهی است که حقوق و ارزش زنان تنها به چند جمله خلاصه نمی شود و باید حمایتی…