مرور برچسب

حقایق هیتلر

هیتلر و ۳۱ حقیقت حیرت آور در مورد او + نظر او در مورد اسلام

آدولف هیتلر چهارمین فرزند از بین ۶ فرزند خانواده بود. خواهر و دو برادر بزرگتر وی یعنی ایدا، گوستاو و اوتو در کودکی مردند. برادر کوچک تر او، ادموند در سال ۱۹۰۰ و زمانیکه هیتلر ۱۱ سال داشت در اثر سرخک درگذشت. تنها، خواهر هیتلر به نام