مرور برچسب

خرید اجناس لوکس

چرا در خرید چیزهای لوکس، ولخرجی میکنیم اما در زندگی روزانه خسیس میشویم؟

 ولخرجی: طبق مطالعات انجام شده، مردم در رستوران بصورت متوسط ، ۲۰ درصد مبلغ اضافی پرداخت می کنند و از سویی دیگر، تقریبا همه مردم در خوار و بار فروشی، بقیه پولشان را از فروشنده میگیرند و هیچ کس از این کار صرف نظر نمی کند. آمار ها