مرور برچسب

خواب روز

خواب روز و ۴ راهکار بسیار ساده و جادویی برای داشتن یک خواب روزانه راحت!

 با اینکه اوج انرژی بسیاری از افراد در ساعات روز است اما افرادی که شیفت شب کار می کنند، دوست دارند تا کمبود خواب یا بی خوابی شبانه خود را با خوابیدن روزانه جبران کنند. مسئله‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که حتی اگر شیفت شب هم