مرور برچسب

خواندن فکر دیگران

ذهن خوانی و۵ روش ساده برای اینکه ذهن فرد مقابل را سریعا بخوانید

چهره های ما فوق العاده پر معنی هستند. طبق گفته ی سیسرون، فیلسوف معروف:" چهره، تصویری از ذهن است." با اینکه هزاران سال از زمان گفتن این جمله میگذرد اما هنوز هم می توانیم به واقعیت آن پی ببریم. چیز هایی وجود دارند که هر چقدر سعی در پنهان