مرور برچسب

خوب راحت

آیا پتوی سنگین به خواب بهتر کمک می کند؟ یافته های بسیار جالب

در این مقاله به فواید استفاده از پتوی سنگین و مطالعات علمی که در رابطه با نقش پتوی سنگین در ایجاد خوابی راحت انجام شده است اشاره خواهیم کرد. با وای آره همراه باشید:  ۱. افزایش سروتونین    همانطور که میدانیم،