مرور برچسب

دروغگویی پسر

دروغگو ها را در ۳ سوت تشخیص دهید ( با ۸ ترفند کاربردی )

حتی اگر دروغ ما قانع کننده باشد، بدن ما این موضوع را کاملا آشکار خواهد کرد. این امر اغلب اتفاق می افتد و علت آن نیز این است که زبان بدن به سادگی توسط فرد دروغگو نادیده گرفته می شود. فرد دروغگو مانند هر انسان دیگری، تمام تمرکز خود