مرور برچسب

راه های ترک وابستگی عاطفی

۱۵ روش فوق العاده موثر و آسان برای ترک وابستگی به کسی که عاشقش هستید

ترک وابستگی : داشتن رابطه بدین معنی است که خودتان باشید و بطور کامل به پارتنر خود وابسته نباشید. وابستگی بیش از حد در رابطه، فرد مقابلتان را از شما دور خواهد کرد. زمانیکه طوری رفتار می کنید که به فرد مقابل وابسته هستید استرس زیادی برای وی