مرور برچسب

راه های سفید شدن دندان های زرد

لکه دندان های خود را با این روش های ساده نابود کنید و درخشندگی آن ها را برگردانید

دندان های خاکستری یا زردتان اجازه نمیدهند لبخند بزنید؟ با افزایش سن، مصرف برخی غذاها و نوشیدنی ها می تواند باعث لکه دار شدن دندان هایتان شوند. دوری از برخی چیز ها و بکارگیری عوامل خاص بر روی دندان هایتان می تواند درخشش دندان هایتان