مرور برچسب

رزومه

چگونه زیر ۳۰ دقیقه یک رزومه عالی و کامل بنویسم – توصیه های بروز

هر کسی میخواهد به بهترین شغل دست پیدا کند. شاید برایتان جالب باشد که تنها ۲ درصد از متقاضیان به مصاحبه دعوت می شوند و ۹۸ درصد از آنها در مراحل اولیه رد می شوند. شما برای دستیابی به شغل رویایی خود نیاز دارید تا یک رزومه جالب توجه به