مرور برچسب

روشهای جدا خواباندن کودک

چرا جدا خواباندن کودکان مهم است؟ نتایج تحقیقات انجام شده

جدا خواباندن کودکان : در کودکی تقریبا همه ی ما پس از دیدن کابوس یا شنیدن صداهای ترسناک، به رختخواب والدینمان پناه برده ایم. این سیکل با هر نسل ادامه پیدا می کند. برخی از مطالعات نشان داده اند که والدینی که به کودکانشان اجازه می دهند تا شب