مرور برچسب

شوهر

شوهر و ۴۲ جمله و عکس نوشته ی بسیار رمانتیک برای تعریف از شوهر

شوهر عزیزم، تو کاری کردی که من همیشه به خاطرش ازت ممنون خواهم بود. تو به من یک زندگی جدید دادی تا عشقمون ادامه پیدا کنه. تو به زندگی من معنی دادی. بعضیا میگن ازدواج یه ریسکه. ما نشون میدیم که ازدواج پایان عشق نیست