مرور برچسب

ضررهای عروس دریایی

عروس های دریایی و ۶۰ حقیقت خاص در مورد این موجودات زیبا و مهلک!

عروس دریایی در کل اقیانوس های جهان یافت می شود. آنها حتی در برخی از دریاچه ها و برکه های آب شیرین نیز زندگی می کنند. اندازه عروس دریایی از اندازه انگشت پا تا قطر ۲۴۳ سانتی متر با شاخک هایی که بلندی آن ها به ۶۰ متر