مرور برچسب

عروس دریایی مغز دارد یا نه

عروس های دریایی و ۶۰ حقیقت خاص در مورد این موجودات زیبا و مهلک

عروس دریایی در کل اقیانوس های جهان یافت می شود. آنها حتی در برخی از دریاچه ها و برکه های آب شیرین نیز زندگی می کنند. اندازه عروس دریایی از اندازه انگشت پا تا قطر ۲۴۳ سانتی متر با شاخک هایی که بلندی آن ها به ۶۰ متر میرسد