مرور برچسب

عمر بیشتر

عمر طولانی و چیز ۸ چیز در مورد بدنتان که نشان دهنده عمر طولانی شماست 

عمر طولانی : عادت های سالم، تنها چیزی نیست که می توانند عمر شما را طولانی کنند بلکه برخی از موارد، نشان دهنده عمر طولانی تر شما هستند. برای مثال می توانید بدن بزرگی داشته باشید و غذای زیادی بخورید اما اگر چربی شکم نداشته باشید، ممکن است