مرور برچسب

عکس شخصیت شناسی از روی انگشتان

شخصیت شناسی از روی انگشتان و سه روش برای درک آن !

شخصیت شناسی از روی انگشتان : متخصصان زبان بدن معتقد هستند که نحوه قراردادن انگشتان دو دست چیزهای زیادی در مورد شخصیت شما بیان می کنند. این نتیجه گیری توسط برنده جایزه نوبل، راجر کلکات اسپری بیان شده است. تحقیقات وی نشان داد که