مرور برچسب

عکس نوشته هایی در مورد دروغ و دروغگویی

دروغگویی و عکس نوشته ها و جملات بسیار زیبای بزرگان در مورد آن

دروغگویی به خودمان، تاثیر عمیق تری در وجودمان بوجود می آورد تا دروغگویی به دیگران. فیودور داستایفسکی  گفتن حقیقت و به گریه انداختن یک فرد بهتر از گفتن دروغ و خوشحال کردن اوست.  هرگز به کسی که به