مرور برچسب

لیست بیماری های قلبی

بیماری های قلبی و حقایق بسیار خاص در مورد آن ها که باید بدانید!

بیماری های قلبی شامل بیماری عروق کرونر، حمله قلبی، ایست قلبی، نارسایی احتقانی قلب و بیماری های مادرزادی قلبی می شود. بیماری های قلبی، عامل شماره یک مرگ و میر زنان و مردان در ایالات متحده است. جایگاه دوم و سوم به