مرور برچسب

متن تبریک تولد به دوست دختر

تبریک تولد به دوست صمیمی و جملات بسیار خاص و خواستنی برای آن!

  تولد آدم هر سال میاد و میره اما رفیقی مثل تو فقط یکبار وارد زندگی آدم میشه. از اینکه دوستی مثل تو وارد زندگیم شده خیلی خوشحالم. تولدت مبارک.   به خاطر دوستی واقعیمون خیلی خوشحالم رفیق. امیدوارم تولدت هم مثل خودت