مرور برچسب

مدل خوابیدن روی شکم

چرا باید خوابیدن به سمت راست بدن و رو به شکم را کنار بگذارید؟

خوابیدن به سمت راست بدن و رو به شکم : برخی از مشکلات مزمن بدنی نظیر سوزش معده یا کمر درد، می تواند مربوط به مدل خوابیدن باشد. همه ی ما میدانیم که لذت بردن از خواب شبانه چقدر مهم است اما سلامتی نبایستی فدای راحتی شود. ساعات خواب، ساعات