مرور برچسب

مدل خوابیدن زنان باردار

مادران باردار و ٩ رفتار خطرناک آن ها که روی جنین شان تاثیر می گذارد!

طبق یکی از مطالعات، افسردگی و استرس در مادران باردار ممکن است احتمال زایمان زودرس یا کم وزنی نوزاد را در پی داشته باشد. اما موارد دیگری نیز هستند که آینده ی نوزاد متولد شده را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله، به رفتار ها و حرکاتی