مرور برچسب

مدل های مطرح دنیا

ثروتمند ترین مدل های جهان در سال ۲۰۱۹ چه کسانی هستند؟

آیا تابحال از خود پرسیده اید که مدل ها ی جهان چقدر درآمد دارند و ثروتمند ترین مدل های جهان چه کسانی هستند؟ ما در این لیست، ٢۰ نفر از ثروتمند ترین مدل های جهان در سال ٢۰۱٩ را به شما معرفی خواهیم کرد. با وای آره همراه باشید:  ٢۰.