مرور برچسب

مضرات گوشی موبایل برای جنین

مضرات گوشی و ۵ اشتباهی که هنگام استفاده از گوشی مرتکب می شویم!

مضرات گوشی : ممکن است به کیفیت خواب و زنگ گوشی تان برای بیدار شدن به موقع از خواب اهمیت زیادی دهید اما باید به خاطر داشته باشید که استفاده از تلفن همراه در هنگام خواب، به هیچ وجه برایتان خوب نیست. علاوه بر هنگام خواب، گوشی همراه