مرور برچسب

مغز دلفین ها

با ۶۶ حقیقت خاص و ویژگی های بسیار جالب دلفین ها آشنا شوید

۱. دلفین ها می توانند خودشان را در آینه تشخیص دهند و با دیدن خود شگفت زده شوند.   ۲. زمانیکه انسان ها نفس می کشند تنها ۱۵ درصد از هوای تازه را به داخل شش های خود میفرستند اما وقتی دلفین‌ها نفس می کشند ٩۰ درصد از هوای تازه را وارد شش های