مرور برچسب

نابینایان و کیفیت زندگی

نابینایان و ۲۹ حقیقت و دانستنی حیرت آور در مورد آنان

نابینایان : نابینایان از جمله افراد شریف جامعه هستند که شاید به خاطر محدود بودن تعداد این افراد، اطلاعات چندانی در مورد آن ها و ویژگی هایشان نداشته باشیم. شاید اولین نابینای برجسته ای که به ذهن اکثر ما خطور می کند،…