مرور برچسب

هیتلر و کوکائین

کوکائین و ۴۴ حقیقت بسیار جالب و تکان دهنده در مورد آن

کوکائین قدرتمندترین محرک عصب مرکزی است که در طبیعت یافت می شود. کوکائین احساس هوشیاری، انرژی، اعتماد به نفس و حتی قدرت را بوجود می آورد.  اسکاتلند بیشترین میزان مصرف کوکائین را در بین همه  کشور های جهان داراست. ۱