مرور برچسب

ورزش آب كردن چربي هاي شكم

چربی شکم و ۷ تمرین برای آب کردن چربی شکم بدون ورزش

اگر متوجه جلو آمدن چند سانتی شکم خود شده اید، قطعا میدانید که این موضوع به راحتی می تواند اعتماد به نفس شما را تخریب کند. این موضوع، تنها زیبایی اندام شما را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه چربی شکم می تواند ریسک بیماری قلبی، دیابت نوع ٢ و