مرور برچسب

پیش بینی طول عمر انسان

یافته های بسیار جالب در مورد جنسیت فرزند و طول عمر والدین

طول عمر : همانطور که همه میدانیم در اکثریت موارد، رابطه ی خوب و صمیمانه ای بین پدران و دختران برقرار است. در این مطلب قصد داریم تا نتیجه تحقیقاتی که پیرامون رابطه دختران و پدران و همینطور رابطه ی بین والدین و فرزندان صورت گرفته است