مرور برچسب

چیکار کنم شبا زود بخوابم

خواب سریع : چگونه سریع بخوابیم؟ توضیح روش ارتشی و خوابیدن در ۲ دقیقه

خواب سریع : آیا به راحتی خوابتان نمی برد؟ تلاش بیش از حد برای خوابیدن می تواند شما را مضطرب کرده و ذهنتان را بیدار نگه دارد. زمانی که ذهنتان نتواند استراحت کند، خوابیدن برای بدن نیز ممکن نمی شود.  در این مطلب، به تکنیک های علمی…