مرور برچسب

کشتار دلفین ها ژاپن

دلفین ها و ۶۶ حقیقت خاص و بسیار جالب در مورد آن ها!

 دلفین ها می توانند خودشان را در آینه تشخیص دهند و با دیدن خود شگفت زده شوند.  زمانیکه انسان ها نفس می کشند تنها ۱۵ درصد از هوای تازه را به داخل شش های خود میفرستند اما وقتی دلفین‌ها نفس می کشند ٩۰ درصد از هوای تازه