مرور برچسب

sun

خورشید و ۲۴ حقیقت حیرت آور در مورد این سیاره قدرتمند کهکشان

۱. ۹ سیاره اصلی، دور خورشید گردش میکنند. این سیاره‌ها عبارتند از عطارد، ونوس، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو.      ۲. با در نظر گرفتن گرما، اندازه و مواد تشکیل دهنده شیمیایی؛ خورشید، ستاره‌ای با اندازه متوسط است. در این