چگونه زبان حیوانات را بفهمم؟ زبان بدن ۸ حیوان خانگی معروف

زبان حیوانات : حیوانات نیز مانند انسان ها از بدن خود برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. حالتها و سیگنال بدنی خاصی وجود دارد که حیوانات به کمک آن ها احساسات و منظور خود را می رسانند؛ مانند سگ که به صورت ناگهانی موقعیت دم خود را تغییر میدهد یا مانند همستر که روی پنجه پا های عقب خود می ایستد و یا طوطی که یکی از بال هایش را کنار می زند. در این مطلب به بررسی برخی از رفتار های رایج ترین حیوانات خانگی خواهیم پرداخت.

 

اگر حیوان خانگی دارید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آن ها را درک کرده و از بوجود آمدن اشتباهات احتمالی و درک نادرست، جلوگیری کنید. با وای آره همراه شوید:

 

 

زبان حیوانات: زبان سگ

خوشحالی سگ

 

دم خمیده سگ که در حال تکان خوردن است، بدین معنی است که سگ آماده بازی کردن است و روحیه خوبی دارد. در این حالت، سگ می تواند سر خود را به یک طرف متمایل کرده و در عین حال به شما گوش کند و منتظر جایزه باشد.

 

 

نگرانی سگ

 

وقتی سگ، دم خود را بصورت افقی و صاف نگه می دارد، این نشان می دهد که این حیوان متوجه چیزی شده و سعی دارد بفهمد که آیا خطری او را تهدید می کند یا خیر.

 

 

عصبانیت سگ

 

در این حالت، سگ گوش های خود را به سمت جلو هدایت کرده و بصورت قائم نگه می دارد. همچنین، قرارگیری سر به حالت صاف می تواند نشان دهنده ی حالت تهاجمی یا تمایل به نشان دادن حالت سلطه گری باشد.

 

 

زبان حیوانات: زبان گربه

خوشحالی گربه

 

یک گربه آرام و خوشحال، گوش های خود را درحالت ریلکس و آرام قرار می دهد. اگر یک گربه، چشمان خود را تنگ کند یا بحالت نیمه باز در بیاورد، این بدین معنی است که این حیوان به شما اعتماد دارد و احساس امنیت می کند. زمانیکه یک گربه دم خود را بلند می کند، این می تواند بدین معنی باشد که خوشحال است و حس دوستانه ای نسبت به شما دارد.

 

 

ترس گربه

 

وقتی دم گربه پایین می آید و بین پنجه هایش قرار میگیرد، این نشان دهنده ترس و هراس گربه است. چشم های گرد شده گربه، نشان دهنده نگرانی این حیوان است. اگر یک گربه، گوش‌های خود را به سرعت تکان دهد، این می تواند به معنی گوش بزنگ بودن و مواظب بودن این حیوان باشد. 

 

 

عصبانیت گربه

 

زمانی که یک گربه به شما زل می زند و چشمانش را از شما بر نمیدارد، این حالت، نشان میدهد که این حیوان حالت تهاجمی به خود گرفته و شما را به مبارزه دعوت می کند. یک گربه می تواند با تیز و صاف کردن گوش هایش، حالت تهاجمی خود را نشان دهد. اگر یک گربه دم خود را به سرعت و با حالت مضطربانه ای به سمت بالا و پایین یا چپ و راست تکان دهد، این حالت می تواند نشان دهنده ناراحتی یا عصبانیت این حیوان باشد.

 

 

زبان حیوانات: زبان همستر

خوشحالی همستر

 

همستر می تواند رضایت خود را با خمیازه و کش دادن بدن، و خوشحالی خود را با بالا و پایین پریدن نشان دهد. زمانیکه همستر روی دو پنجه ی عقب خود می ایستد و بدن خود را به سمت جلو متمایل می کند، این می تواند نشانه کنجکاوی همستر باشد.

 

 

نگرانی همستر

 

اگر یک همستر بصورت ناگهانی سرعت حرکات خود را بالا ببرد، این می تواند نشان دهنده نگرانی این حیوان باشد. زمانیکه همستر وحشت می کند، روی زمین دراز می کشد، به آرامی به اطراف حرکت کرده و سعی می کند خود را پنهان کند.

 

 

عصبانیت همستر

 

زمانیکه همستر روی دو پنجه عقب خود می ایستد، این می تواند معنی دیگری نیز داشته باشد. وقتی همستر روی پنجه های عقب خود می ایستد و بالا تنه خود را به سمت عقب میکشد، این می توان نشان دهنده عصبانیت این حیوان باشد. در این حالت، همستر ممکن است پنجه جلو خود را بالا بیاورد.

 

 

زبان حیوانات: زبان خرگوش

خوشحالی خرگوش

 

یک خرگوش، خوشحالی خود را با بالا و پایین پریدن نشان می دهد. زمانی که خرگوش روی شکم می خوابد و پاهای جلو و عقب خود را کشش می دهد، نشان می دهد که حس خوبی به شما دارد. این حرکت به معنی احساس راحتی و ریلکس بودن این حیوان است.

 

 

نگرانی خرگوش

 

زمانیکه خرگوش نگران است، حرکت نمیکند بطوری حس می کنید خشک شده است. در این حالت، گوش های خرگوش فشرده می شود و چشمانش بازتر می شود. این حالت می تواند زمانی بوجود بیاید که او را لمس کرده اید و این حیوان از کار شما خوشش نیامده است. وقتی خرگوش با پای عقب خود لگد میزند، این نشانه واضحی از احساس خطر است.

 

 

عصبانیت خرگوش

 

زمانیکه خرگوش قصد دارد شما را گاز بگیرد، روی پنجه های عقب خود می ایستد و بدنش را به سمت جلو متمایل می کند. اکثر اوقات، این حرکت در خرگوش هایی که تنها هستند، دیده میشود.

 

 

زبان حیوانات: زبان طوطی

خوشحالی طوطی

 

زمانیکه طوطی خوشحال است، می تواند بال و پای چپ و سپس بال راست و پای راست خود را کشش دهد و پس از آن، بال های خود را بالا ببرد. در این حالت، این حیوان ممکن است پر های خود را برای یک لحظه باد کند.

 

 

نگرانی طوطی

 

وقتی تاج طوطی بلند می شود و بدنش منقبض می شود این به معنی ترسیدن و مضطرب شدن طوطی است. طوطی با نشان دادن این حالت، قصد دفاع از خود را دارد.

 

 

عصبانیت طوطی

 

معمولا طوطی قبل از حمله و گاز گرفتن شما، عرض پاهایش را بیشتر می کند تا جای پایش را محکم کند، سپس به شما نگاه کرده و منقارش را باز می کند.

 

 

زبان حیوانات: زبان خوکچه هندی

خوشحالی خوکچه هندی

 

زمانیکه خوکچه هندی بالا و پایین می پرد، این بدین معنی است که خوشحال است. وقتی این حیوان روی زمین دراز می کشد و صدای خر خر در می آورد، این بدین معنی است که احساس راحتی می کند.

 

 

نگرانی خوکچه هندی

 

زمانیکه خوکچه هندی ترسیده باشد، سرش را پایین تر می آورد. این حیوان همچنین به دیوار یا کف زمین فشار آورده و پاهایش را طوری سفت می کند که گویا پاهایش یخ زده اند.

 

 

عصبانیت خوکچه هندی

 

زمانیکه خوکچه هندی بخواهد قدرت خود را نشان دهد و شما را تحت تاثیر قرار دهد، سرش را بالا می برد. اما اگر روی پنجه هایش بایستد و همچنان که سرش که آن را بلند کرده، به این طرف و آن طرف بجنبد این بدین معنی است که آماده حمله است.

 

 

زبان حیوانات: زبان لاک پشت

خوشحالی لاک پشت

 

هر چقدر که لاک پشت، راحتی بیشتر و بهتری احساس کند، به طرز حیرت آوری هر چیزی را که دور و برش باشد، زیر نظر میگیرد. زمانیکه لاکپشت خوشحال است، در لاکش فرو نمی رود و براحتی سر و پنجه هایش را به شما نشان می دهد. 

 

 

ترس لاک پشت

 

وقتی لاک پشت احساس تهدید کند، سعی می کند تا با کشیدن سر، پنجه ها و دمش به داخل لاکش، از خود محافظت کند. این حرکت، یک نشانه معروف از احساس خطر لاک پشت است.

 

 

عصبانیت لاک پشت

 

زمانیکه لاک پشت بخواهد قدرت خود را نشان دهد، تا جایی که بتواند، لاکش را بلند کرده و دم و گردنش را کش می دهد. 

 

 

زبان حیوانات: زبان اسب

خوشحالی اسب

 

اگر بار اولتان نباشد که با اسب تماس پیدا می کنید، شما را خواهد شناخت و پاهای عقبش را بالا خواهد برد. این حرکت می تواند بدین معنی باشد که این حیوان در حال بازیگوشی و خوشحالی است.

 

 

ترس اسب

 

اگر اسب، پاهای جلو یا عقب خود را بالا ببرد، این می تواند بدین معنی باشد که این حیوان احساس تهدید یا خطر می کند. اگر یک اسب ترسیده باشد، بهتر است فاصله لازم را او حفظ کنید.

 

 

عصبانیت اسب

 

زمانیکه یک اسب از وضعیت خود ناراضی باشد، می تواند سم ها و ساعد پایش را به زمین بکوبد. همچنین می تواند سر خود را تکان دهد و بصورت محکم گوش هایش را یه سمت پایین فشار دهد، دمش را به سمت بیرون بکشد و چشمانش را باز تر کند.

 

از دست ندهید