بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۱۰. گروه پسران آسترو (ASTRO) 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران آسترو (ASTRO) 

  • اعضای گروه آسترو: چا ایون وو، مون بین، راکی، ام جی، جین جین، سان ها

 

  • سال های فعالیت: از ۲۰۱۶ تا به امروز 

 

  • نام طرفداران گروه آسترو : Aroha

 

 •   مشهورترین آلبوم آسترو: Spring Up در سال ۲۰۱۶ 

 

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۹. گروه پسران نوایست ( NU’EST)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران نوایست ( NU’EST)

 

  • اعضای گروه نوایست: جی آر، آرون، بائکهو، مین هیون، رن 

 

  • سال های فعالیت: از ۲۰۱۲ تاکنون 

 

  • پرفروش ترین آلبوم نوایست: آلبوم Happily Ever After

 

  • مشهورترین آلبوم نوایست: Action در سال ۲۰۱۲ 

 

  • پربازدید ترین آهنگ نوایست: FACE

 

 • نام طرفداران گروه نوایست: New Establish Style Tempo

 

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۸. گروه پسران اینفینیت ( INFINITE )

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران اینفینیت( INFINITE)

  • اعضای گروه پسران اینفینیت: سونگ کیو، دانگ وو، وو هیون، سونگ یئول، ال، سونگ جانگ 

 

  • سال های فعالیت: از ۲۰۱۰ تاکنون

 

  • نام طرفداران گروه اینفینیت: Inspirit

 

  • پر فروش ترین آلبوم اینفینیت: New Challenge 

 

  • مشهورترین آلبوم اینفینیت: Be Back در سال ۲۰۱۴

 

 •  پربازدیدترین آهنگ اینفینیت: BAD

 

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ : ۷. گروه پسران تی اکس تی ( TXT)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران تی اکس تی ( TXT)

  • اعضای گروه پسران تی اکس تی: یونجون، سوبین، بومگیو، تهیون، هیونینگ کای 

 

 • سال های فعالیت: از ۲۰۱۹ تاکنون 

 

 • نام طرفداران گروه  تی اکس تی : Tomorrow X Together

 

 • مشهورترین آلبوم تی اکس تی: The Dream Chapter: Star در سال ۲۰۱۹ 
  پربازدیدترین آهنگ تی اکس تی: CROWN

 

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۶. گروه مونستا اکس (MONSTA X)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه مونستا اکس (MONSTA X)

  • اعضای گروه مونستا اکس: شونو، مینهیوک، کیهیون، هیونگ وون، جوانی، آی ام
  •  سال های فعالیت: از ۲۰۱۵ تاکنون 

 

  • معروف ترین آلبوم مونستا اکس: ?Take 1: Are You There در سال ۲۰۱۸ 

 

  • پربازدید ترن آهنگ مونستا اکس: HERO 

 

 • نام طرفداران مونستا اکس: Monbebe

 

 

بهترین گروه پسران کی پاپ: ۵. گروه سوپر جونیور (Super junior)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه سوپر جونیور (Super junior)

 • اعضای گروه سوپر جونیور: لیتوک، هیچول، هانگنگ، یسونگ، کانگین، شیندونگ، سونگمین، ایون هیوک، شیوون، دونگهه، ریووک، کیبوم، کیوهیون

 

 • سال های فعالیت: از ۲۰۰۵ تاکنون 

 

 • معروف ترین آلبوم گروه سوپر جونیور: آلبوم Sorry, Sorry در سال ۲۰۰۹ 
  نام طرفداران گروه سوپر جونیور:  EverLasting Friendsیا به اختصار E.L.F

 

 • پر بازدیدترین آهنگ سوپر جونیور: Mr. Simple

 

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ: ۴. گروه گات سون (Got7)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ :گروه گات سون (Got7)

 

  • اعضای گروه گات سون: جی بی، مارک، یونگجه، بام بام، جکسون، جین یونگ، یوگیوم 

 

  • سال های فعالیت: از ۲۰۱۴ تاکنون 

 

   • معروف ترین آلبوم گات سون: Mad در سال ۲۰۱۵

   

  • پرفروش ترین آلبوم گات سون: Spinning Top

 

  • پربازدیدترین آهنگ گات سون: Just right 

 

 • نام طرفداران گات سون : IGOT7

 

 

بهترین گروه پسران کی پاپ: ۳. گروه سونتین (SEVENTEEN)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه سونتین (SEVENTEEN)

  • اعضای گروه سونتین: اس. کوپس، ووزی، جون، د ایت، ونوو، مینگیو، ورنون، جونگهان، جاشوا، دی کی، سونگوان، هوشی، دینو

 

 • سال های فعالیت: از ۲۰۱۵ تاکنون 

 

   • معروف ترین آلبوم سونتین: An Ode در سال ۲۰۱۹

   

  • پر بازدیدترین آهنگ سونتین: Don’t Wanna Cry

 

  • پر فروش ترین آلبوم سونتین: SEVENTEEN: An Ode

 

 • نام طرفداران سونتین: Carat

 

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۲. گروه اکسو (EXO)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه اکسو (EXO)

 • اعضای گروه اکسو: شیومین، سوهو، لی، چن، چانیول، دی. او، کای بائکهیون، سهون

 

  • سال های فعالیت: از ۲۰۱۲ تاکنون 

 

  • مشهورترین آلبوم اکسو: آلبوم  Mama در سال ۲۰۱۲

 

  • پربازدیدترین آلبوم اکسو : Monster

 

 • پرفروش ترین آلبوم اکسو: Don’t Mess Up My Tempo با ۲ میلیون نسخه فروش

 

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ: ۱. گروه بی تی اس (BTS)

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه بی تی اس (BTS)

  • اعضای گروه بی تی اس: جین، آر ام، سوگا،جیمین، وی، جی هوپ، جونگ کوک

 

 • سال های فعالیت: از ۲۰۱۳ تاکنون 

 

  • معروفترین آلبوم بی تی اس: Map of the Soul: Persona

 

  • پر بازدیدترین آهنگ بی تی اس: DNA

 

  • پرفروش ترین آلبوم بی تی اس: Map of the Soul: Persona با ۳.۵ میلیون فروش 

 

 • نام طرفداران بی تی اس: A.R.M.Y
از دست ندهید