بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۱۰. گروه پسران آسترو (ASTRO) 

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران آسترو (ASTRO) 
اعضای گروه آسترو: چا ایون وو، مون بین، راکی، ام جی، جین جین، سان ها
سال های فعالیت: از ۲۰۱۶ تا به امروز 
نام طرفداران گروه آسترو : Aroha
مشهورترین آلبوم آسترو: Spring Up در سال ۲۰۱۶ 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۹. گروه پسران نوایست ( NU’EST)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران نوایست ( NU’EST)اعضای گروه نوایست: جی آر، آرون، بائکهو، مین هیون، رن 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۲ تاکنون 
پرفروش ترین آلبوم نوایست: آلبوم Happily Ever After
مشهورترین آلبوم نوایست: Action در سال ۲۰۱۲ 
پربازدید ترین آهنگ نوایست: FACE
نام طرفداران گروه نوایست: New Establish Style Tempo

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۸. گروه پسران اینفینیت( INFINITE)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران اینفینیت( INFINITE)
اعضای گروه پسران اینفینیت: سونگ کیو، دانگ وو، وو هیون، سونگ یئول، ال، سونگ جانگ 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۰ تاکنون
نام طرفداران گروه اینفینیت: Inspirit
پر فروش ترین آلبوم اینفینیت: New Challenge 
مشهورترین آلبوم اینفینیت: Be Back در سال ۲۰۱۴ 
پربازدیدترین آهنگ اینفینیت: BAD

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ : ۷. گروه پسران تی اکس تی ( TXT)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه پسران تی اکس تی ( TXT)
اعضای گروه پسران تی اکس تی: یونجون، سوبین، بومگیو، تهیون، هیونینگ کای 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۹ تاکنون 
نام طرفداران گروه  تی اکس تی : Tomorrow X Together
مشهورترین آلبوم تی اکس تی: The Dream Chapter: Star در سال ۲۰۱۹ 
پربازدیدترین آهنگ تی اکس تی: CROWN

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۶. گروه مونستا اکس (MONSTA X)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه مونستا اکس (MONSTA X)
اعضای گروه مونستا اکس: شونو، مینهیوک، کیهیون، هیونگ وون، جوانی، آی ام 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۵ تاکنون 
معروف ترین آلبوم مونستا اکس: ?Take 1: Are You There در سال ۲۰۱۸ 
پربازدید ترن آهنگ مونستا اکس: HERO 
نام طرفداران مونستا اکس: Monbebe

 

بهترین گروه پسران کی پاپ: ۵. گروه سوپر جونیور (Super junior)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه سوپر جونیور (Super junior)
اعضای گروه سوپر جونیور: لیتوک، هیچول، هانگنگ، یسونگ، کانگین، شیندونگ، سونگمین، ایون هیوک، شیوون، دونگهه، ریووک، کیبوم، کیوهیون
سال های فعالیت: از ۲۰۰۵ تاکنون 
معروف ترین آلبوم گروه سوپر جونیور: آلبوم Sorry, Sorry در سال ۲۰۰۹ 
نام طرفداران گروه سوپر جونیور:  EverLasting Friendsیا به اختصار E.L.F

پر بازدیدترین آهنگ سوپر جونیور: Mr. Simple

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ: ۴. گروه گات سون (Got7)

بهترین گروه پسران کی پاپ :گروه گات سون (Got7)اعضای گروه گات سون: جی بی، مارک، یونگجه، بام بام، جکسون، جین یونگ، یوگیوم 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۴ تاکنون 
معروف ترین آلبوم گات سون: Mad در سال ۲۰۱۵ 
پرفروش ترین آلبوم گات سون: Spinning Top
پربازدیدترین آهنگ گات سون: Just right 
نام طرفداران گات سون : IGOT7

 

بهترین گروه پسران کی پاپ: ۳. گروه سونتین (SEVENTEEN)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه سونتین (SEVENTEEN)
اعضای گروه سونتین: اس. کوپس، ووزی، جون، د ایت، ونوو، مینگیو، ورنون، جونگهان، جاشوا، دی کی، سونگوان، هوشی، دینو
سال های فعالیت: از ۲۰۱۵ تاکنون 
معروف ترین آلبوم سونتین: An Ode در سال ۲۰۱۹ 
پر بازدیدترین آهنگ سونتین: Don’t Wanna Cry
پر فروش ترین آلبوم سونتین: SEVENTEEN: An Ode
نام طرفداران سونتین: Carat

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۲. گروه اکسو (EXO)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه اکسو (EXO)
اعضای گروه اکسو: شیومین، سوهو، لی، چن، چانیول، دی. او، کای بائکهیون، سهون

سال های فعالیت: از ۲۰۱۲ تاکنون 
مشهورترین آلبوم اکسو: آلبوم  Mama در سال ۲۰۱۲
پربازدیدترین آلبوم اکسو : Monster
پرفروش ترین آلبوم اکسو: Don’t Mess Up My Tempo با ۲ میلیون نسخه فروش

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ: ۱. گروه بی تی اس (BTS)

بهترین گروه پسران کی پاپ : گروه بی تی اس (BTS)
اعضای گروه بی تی اس: جین، آر ام، سوگا،جیمین، وی، جی هوپ، جونگ کوک
سال های فعالیت: از ۲۰۱۳ تاکنون 
معروفترین آلبوم بی تی اس: Map of the Soul: Persona
پر بازدیدترین آهنگ بی تی اس: DNA
پرفروش ترین آلبوم بی تی اس: Map of the Soul: Persona با ۳.۵ میلیون فروش 
نام طرفداران بی تی اس: A.R.M.Y

 

از دست ندهید