مرور برچسب

آب شب مانده

چرا شب ها نباید لیوان آب را کنار تخت قرار دهیم؟ 

اکثر پرشکان توصیه می کنند تا برای هیدراته نگه داشتن بدن، روزانه ۸ لیوان آب مصرف کنید. بسیاری از مردم سعی می کنند تا آب مقدار مورد نیاز بدن خود را تامین کنند بنابراین از روش‌های مختلفی برای یادآوری مصرف آب استفاده می کنند.   قرار