مرور برچسب

استرس بچه ها

۱۰ ضربه مهلکی که با عدم طلاق والدین به فرزندان وارد می شود!

طلاق والدین : حتی قوی ترین ازدواج ها نیز می توانند از هم بپاشند. طبق تحقیقات انجام شده، از هر ۴ زوج، ۱ زوج می توانند طلاق بگیرند. اما اگر زوج ها صاحب فرزند باشند، قضیه میتواند بسیار پیچیده شود. در این شرایط پدر و مادر باید تصمیم بگیرند که