مرور برچسب

اطلاعات راجب پانداها

پاندا و۶۵ حقیقت بسیار جالب در مورد این موجود گران قیمت و بامزه

  ۱. پاندا های نر هنگام ادرار کردن بر روی دو دست خود می ایستند و پشت خود را به درخت مالیده و ادرار می کنند.     ۲. عمر پانداها در طبیعت وحشی حدود ۲۰ سال است. پاندا هایی که در قفس نگهداری می شوند می توانند از ۲۵ تا ۳۰ سال عمر کنند.